สลากออมทรัพย์ ธอส คืออะไร ทำความรู้จักไปพร้อมกันที่นี่

สวัสดีค่ะผู้ที่กำลังอ่าน และกำลังติดตามเว็บ หวยใหญ่ ทุกท่าน สำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้จักกับ สลากออมทรัพย์ ธอส บทความนี้แอดจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็น สลากออมทรัพย์ ธอส. คืออะไร แล้วจะมีเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอะไรในการซื้อบ้าง เราไปดูพร้อมกันในบทความได้เลย

 

สลากออมทรัพย์ ธอส คืออะไร

สลากออมทรัพย์ ธอส. เป็นรูปแบบการออมเงินลักษณะพิเศษของทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยผู้ที่ฝากสลากกับทางธนาคารจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย พร้อมทั้งได้ลุ้นรางวัลในแต่ละงวดจนกว่าสลากจะครบอายุ ปัจจุบันนี้สลากออมทรัพย์ธอส. มีอยู่ทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้

 • รุ่นที่ 1 สลากออมทรัพย์ธอส. ชุดวิมานเมฆ
 • รุ่นที่ 2 สลากออมทรัพย์ธอส. ชุดพราวพิมาน
 • และรุ่นที่ 3 สลากออมทรัพย์ธอส. ชุดพิมานมาศ รายละเอียดต่างๆ รวมไปถึงเงื่อนไขของธนาคารแอดจะพูดถึงในหัวข้อต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการจะซื้อสลากท่านสามารถไปซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านได้โดยวันจันทร์ – วันศุกร์ จะเปิดให้บริการเวลา 8.30-15.30 น. และวันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สาขาในศูนย์การค้า) จะเปิดให้บริการเวลา 10.30-19.00 น.

สลากออมทรัพย์ ธอส

 

ชุดวิมานเมฆ

ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ ในราคาหน่วยละ 1 ล้านบาท อายุสลากจำนวน 3 ปี ดอกเบี้ยที่จะได้รับคิดเป็น 1.40 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ส่วนเงื่อนไขในการรับสลาก และ รางวัลต่าง ๆ มีดังนี้

เงื่อนไขในการรับสลาก และรางวัล

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา , คณะบุคคล , ห้างหุ้นส่วนสามัญ , สถาบันที่ไม่แสวงหากําไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 • จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. (ชื่อบัญชีสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ และชื่อบัญชีฝากออมทรัพย์รับโชค จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน)
 • สลากจะจำหน่ายในราคาหน่วยละ 1,000,000 บาท
 • สลากจะมีอายุ 3 ปี
 • ฝากขั้นต่ำ 1 หน่วย (หรือ 1,000,000 บาท) และฝากสูงสุด 5 หน่วย (หรือ 5,000,000 บาท) / คน
 • สามารถลุ้นรางวัลได้ทั้งหมด 36 ครั้ง หรือตลอดอายุสลาก
 • รางวัลมีทั้งหมด 27 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
 • ออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ 16 ของทุกเดือน
 • กรณีถูกรางวัลเลขสลาก ธนาคารจะทําการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคของท่าน ในวันถัดจากวันที่มีการออกเลขสลาก

 

เงื่อนไขในการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนก่อนจะถูกหัก 10,000 บาท / หน่วย
 • ถ้าฝากครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี จะได้เงินต้นคืน 1,000,000 บาท (ไม่ได้รับดอกเบี้ย)
 • ถ้าฝากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1,010,000 บาท
 • ฝากครบ 2 ปี แต่ยังไม่ครบ 3 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1,020,000 บาท
 • ฝากครบ 3 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1,042,000 บาท
 • กรณีฝากไม่ครบ 3 ปี ธนาคารจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก โดยธนาคารจะทําการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันที่ไถ่ถอนสลาก
 • กรณีฝากครบ 3 ปี และไม่ไถ่ถอนสลาก ธนาคารจะทําการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันที่สลากครบอายุ

 

ชุดพราวพิมาน

ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน ในราคาหน่วยละ 10 ล้านบาท อายุสลากจำนวน 2 ปี ดอกเบี้ยที่จะได้รับคิดเป็น 1.2 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ส่วนเงื่อนไขในการรับสลาก และ รางวัลต่าง ๆ มีดังนี้

เงื่อนไขในการรับสลาก และรางวัล

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป , คณะบุคคล , ห้างหุ้นส่วนสามัญ , สถาบันที่ไม่แสวงหากําไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 • จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. (ชื่อบัญชีสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน และชื่อบัญชีฝากออมทรัพย์รับโชค จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน)
 • สลากจะจำหน่ายในราคาหน่วยละ 10,000,000 บาท
 • สลากจะมีอายุ 2 ปี
 • จะออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้
   • รางวัลละ 3,000,000 ล้านบาท มีจำนวน 3 รางวัล จะออกรางวัลทุกไตรมาส (คือเดือนมกราคม 63 , เมษายน 63 , กรกฎาคม 63 , ตุลาคม 2563 , มกราคม 2564 เมษายน 2564 , กรกฎาคม 2564 และตุลาคม 2564)
   • รางวัลพิเศษรางวัลละ 100,000 บาท มีทั้งหมดจำนวน 30 รางวัล จะออกรางวัลเฉพาะเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 และเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
 • กรณีถูกรางวัลเลขสลากธนาคารจะทําการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชคของท่าน ในวันถัดจากวันที่มีการออกเลขสลาก

 

เงื่อนไขในการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนก่อนจะถูกหัก 100,000 บาท / หน่วย
 • ถ้าฝากครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี จะได้เงินต้นคืน 10,000,000 บาท (ไม่ได้รับดอกเบี้ย)
 • ถ้าฝากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1,050,000 บาท
 • ฝากครบ 2 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 1,240,000 บาท
 • กรณีฝากไม่ครบ 2 ปี ธนาคารจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก โดยธนาคารจะทําการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันที่ไถ่ถอนสลาก
 • กรณีฝากครบ 2 ปี และไม่ไถ่ถอนสลาก ธนาคารจะทําการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันที่สลากครบอายุ

 

ชุดพิมานมาศ

ธนาคารเปิดจำหน่ายสลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 3  ชุดพิมานมาศ ในราคาหน่วยละ 5 หมื่นบาท อายุสลากจำนวน 3 ปี ดอกเบี้ยที่จะได้รับคิดเป็น 1.00 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ส่วนเงื่อนไขในการรับสลากและรางวัลต่าง ๆ มีดังนี้

เงื่อนไขในการรับสลาก และรางวัล

 • จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป , คณะบุคคล , ห้างหุ้นส่วนสามัญ , สถาบันที่ไม่แสวงหากําไร นิติบุคคล หจก. บจก. บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
 • จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค เพื่อแจ้งความประสงค์ที่จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. (ชื่อบัญชีสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพราวพิมาน และชื่อบัญชีฝากออมทรัพย์รับโชค จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน)
 • สลากจะจำหน่ายในราคาหน่วยละ 50,000 บาท
 • สลากมีอายุ 3 ปี
 • จะออกรางวัลโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้
   • รางวัลปกติมีจำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท (จับรางวัลทุกเดือนมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 36 ครั้ง หรือตลอดอายุสลาก)
   • และรางวัลพิเศษ มีจำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท (จับรางวัลทุกไตรมาส มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม 12 ครั้ง ออกรางวัลทุกเดือน มีนาคม , มิถุนายน , กันยายน และ ธันวาคม)
 • กรณีถูกรางวัลเลขสลากธนาคารจะทําการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยรับโชคของท่าน ในวันถัดจากวันที่มีการออกเลขสลาก

 

เงื่อนไขในการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าฝากไม่ครบ 3 เดือน และไถ่ถอนก่อนจะถูกหัก 500 บาท / หน่วย
 • ถ้าฝากครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี จะได้เงินต้นคืน 50,000 บาท (ไม่ได้รับดอกเบี้ย)
 • ถ้าฝากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 50,250 บาท
 • ฝากครบ 2 ปี แต่ยังไม่ครบ 3 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 50,500 บาท
 • ฝากครบ 3 ปี จะได้เงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน51,500 บาท
 • กรณีฝากไม่ครบ 3 ปี ธนาคารจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก โดยธนาคารจะทําการโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันที่ไถ่ถอนสลาก
 • กรณีฝากครบ 3 ปี และไม่ไถ่ถอนสลาก ธนาคารจะทําการโอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคในวันที่สลากครบอายุ

 

ทิ้งท้าย สลากออมทรัพย์ ธอส

สลากออมทรัพย์ ธอส. เป็นการออมเงินอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำ ถือว่าคุ้มมากๆ แต่สลากของธนาคารธอส. จำหน่ายในราคาที่ค่อนข้างสูงอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินก้อนมากกว่า ซึ่งถือว่าน่าสนใจค่ะ หากท่านมีเงินเย็น และไม่ได้ใช้ทำอะไรนอกจากฝากธนาคารรับดอกเบี้ยอย่างเดียว เพราะว่านอกจากจะได้รับดอกเบี้ยแล้ว ยังได้ลุ้นรางวัลอีกด้วย ใครสนใจก็ลองดูไว้เป็นทางเลือกนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No Content Available