สลากออมสินมีกี่รูปแบบ และจำหน่าย ราคาสลาก เท่าไหร่มาดูกัน

ปัจจุบันธนาคารออมสินได้นำสลากออกมาจำหน่ายหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีราคาที่ต่างกันออกไป สำหรับวันนี้แอดจะพาทุกท่านไปศึกษารายละเอียดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สลากออมสินมีทั้งหมดกี่รูปแบบ หรือแต่ละรูปแบบนั้นจำหน่าย ราคาสลาก เท่าไหร่ ถ้าหากพร้อมแล้วไปดูกันในบทความได้เลย

สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อสลากออมสิน แต่ยังไม่รู้ขั้นตอนในการซื้อ ท่านสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการซื้อได้ที่บทความ ซื้อสลากออมสิน ในบทความนี้จะบอกขั้นตอนอย่างละเอียด เหมาะสำหรับมือใหม่มาก ๆ ค่ะ

 

รูปแบบสลากออมสิน และราคาสลาก

สลากออมสินเป็นการออมเงินรูปแบบพิเศษ โดยผู้ที่ฝากเงินจะได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนดเมื่อถือสลากจนครบอายุแล้วยังสามารถลุ้นรางวัลได้อีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันธนาคารออมสินมีอยู่ทั้งหมดจำนวน 6 รูปแบบด้วยกัน ดังนี้

ราคาสลาก

 

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

สลากมีอายุจำนวน 1 ปี เมื่อฝากครบอายุสลากแล้ว ท่านจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารจะเป็นผู้โอนเข้าบัญชีคู่โอนของท่านโดยอัตโนมัติ

ราคาสลาก

จำหน่ายสลากในราคาหน่วยละ 20 บาท

เงื่อนไขข้อกำหนดในการรับสลาก

 • ซื้อสลากขั้นต่ำ 10 หน่วย หรือ 200 บาท/ครั้ง
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 200,000 บาท/ครั้ง
 • มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 12 ครั้ง
 • ผู้ที่ซื้อสลากจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ถึง 6 เดือน ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร และจะถูกหักค่าธรรมเนียมในการถอน 0.50 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 6 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.02 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบกำหนด 1 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 0.05 บาท/หน่วย

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ และจำนวนเงินรางวัล

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ จำนวนครั้งที่ออกรางวัล จำนวนเงินรางวัล

(รางวัลละ)

รางวัลที่ 1  1 ครั้ง รางวัลละ 3,000,000 บาท
รางวัลที่ 2  1 ครั้ง รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 3   5 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 4  10 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลที่ 5   15 ครั้ง รางวัลละ 500 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว   2 ครั้ง รางวัลละ 50 บาท

ราคาสลาก

 

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

สลากมีอายุ 2 ปี เมื่อฝากจนครบอายุสลากแล้ว ทางธนาคารจะโอนเงินต้น และ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนของท่านอัตโนมัติ

ราคาสลาก

จำหน่ายสลากในราคาหน่วยละ 100 บาท

เงื่อนไขข้อกำหนดในการรับสลาก

 • ซื้อสลากขั้นต่ำ 10 หน่วย หรือ 1000 บาท/ครั้ง
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 10,000,000 บาท/วัน
 • มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 24 ครั้ง
 • ผู้ที่ซื้อสลากจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • จะต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสินแล้วเท่านั้น

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 3 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ถึง 1 ปี ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบกำหนด 2 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร 0.40 บาท/หน่วย

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ และจำนวนเงินรางวัล

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ จำนวนครั้งที่ออกรางวัล จำนวนเงินรางวัล

(รางวัลละ)

รางวัลที่ 1 1 ครั้ง รางวัลละ 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 ครั้ง รางวัลละ 100 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 ครั้ง รางวัลละ 50 บาท

ราคาสลาก

 

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี

สลากมีอายุ 3 ปี เมื่อฝากจนครบอายุสลากแล้ว ธนาคารจะโอนเงินต้น และ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนของท่าน

ราคาสลาก

จำหน่ายสลากในราคาหน่วยละ 50 บาท

เงื่อนไขข้อกำหนดในการรับสลาก

 • ซื้อสลากขั้นต่ำ 20 หน่วย หรือ 1000 บาท/ครั้ง
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 10,000,000 บาท/วัน
 • มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 36 ครั้ง
 • ผู้ที่ซื้อสลากจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

เงื่อนไขในการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากอายุครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ถึง 1 ปี ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ย และจะถูกหักค่าธรรมเนียมในการถอน 1 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ถึง 2 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.25 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 2 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 0.50 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนตอนสลากครบกำหนด 3 ปีแล้ว ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.75 บาท/หน่วย

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ และจำนวนเงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล จำนวนเงินรางวัล (รางวัลละ)
รางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวน 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 5 จำนวน 10 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัล เลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
(ต่างงวด และหมวดอักษร)
รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 150 บาท

 

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

สลากมีอายุ 2 ปี เมื่อท่านฝากจนครบอายุสลากแล้ว ทางธนาคารจะโอนเงินต้น และ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนของท่านโดยอัตโนมัติ

ราคาสลาก

จำหน่ายสลากในราคาหน่วยละ 100 บาท

เงื่อนไขข้อกำหนดในการรับสลาก

 • ซื้อสลากขั้นต่ำ 10 หน่วย หรือ 1000 บาท/ครั้ง
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 10,000,000 บาท/วัน
 • มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 24 ครั้ง
 • ผู้ที่ซื้อสลากจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

เงื่อนไขในการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากอายุครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ถึง 1 ปี ท่านจะ ไม่ได้ รับดอกเบี้ย
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ถึง 2 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนตอนสลากครบกำหนด 2 ปีแล้ว ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.40 บาท/หน่วย

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ และจำนวนเงินรางวัล

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ จำนวนครั้งที่ออกรางวัล จำนวนเงินรางวัล

(รางวัลละ)

รางวัลที่ 1 1 ครั้ง รางวัลละ 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 10 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลที่ 5 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว 1 ครั้ง รางวัลละ 100 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 1 ครั้ง รางวัลละ 50 บาท

ราคาสลาก

 

สลากออมสินพิเศษ 3 ปี

สลากมีอายุ 3 ปี เมื่อฝากจนครบอายุสลากแล้ว ทางธนาคารจะโอนเงินต้น และ ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนของท่านอัตโนมัติ

ราคาสลาก

ธนาคารจำหน่ายสลากในราคาหน่วยละ 50 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการรับสลาก และการออกรางวัล

 • ซื้อสลากขั้นต่ำ 20 หน่วย หรือ 1000 บาท/ครั้ง
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 10,000,000 บาท/วัน
 • มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 36 ครั้ง
 • ผู้ที่ซื้อสลากจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

เงื่อนไขในการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากอายุครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี ท่านจะ ไม่ได้ รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 0.05 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 2 ปี แต่ยังไม่ถึง 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาท/หน่วย
 • และถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 0.40 บาท/หน่วย

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ และเงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล จำนวนเงินรางวัล (รางวัลละ)
รางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 20,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวน 5 ครั้ง รางวัลละ 8,000 บาท
รางวัลที่ 5 จำนวน 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท
รางวัลเลขสลากตรงกับรางวัลที่ 1
(ต่างงวดและหมวดอักษร)
รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 200 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 125 บาท

 

สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

สลากมีอายุ 5 ปี เมื่อฝากครบอายุสลากแล้ว ทางธนาคารจะโอนเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนอัตโนมัติ

ราคาสลาก

จำหน่ายในราคาหน่วยละ 100 บาท

เงื่อนไขข้อกำหนดในการรับสลาก

 • ซื้อสลากขั้นต่ำ 10 หน่วย หรือ 1000 บาท/ครั้ง
 • สามารถซื้อได้สูงสุด 10,000,000 บาท/วัน
 • มีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัล 60 ครั้ง
 • ผู้ที่ซื้อสลากจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน (ถ้าหากยังไม่มีบัญชีของธนาคารออมสินจะต้องเปิดบัญชีก่อน)

เงื่อนไขในการรับดอกเบี้ย

 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากอายุครบ 3 เดือน แต่ยังไม่ครบ 1 ปี ท่านจะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากธนาคาร
 • ถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 1 ปี แต่ยังไม่ครบ 2 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.25 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนตอนสลากครบ 2 ปี แต่ยังไม่ครบ 3 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 0.75 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนตอนสลากครบ 3 ปี แต่ยังไม่ครบ 4 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 1.50 บาท/หน่วย
 • ถ้าหากถอนตอนสลากครบ 4 ปี แต่ยังไม่ครบ 5 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 2.50 บาท/หน่วย
 • และถ้าหากถอนสลากตอนสลากครบ 5 ปี ท่านจะได้รับดอกเบี้ย 4 บาท/หน่วย

รางวัลที่สามารถลุ้นได้ และจำนวนเงินรางวัล

รางวัล จำนวนครั้งที่ออกรางวัล จำนวนเงินรางวัล (รางวัลละ)
รางวัลที่ 1 จำนวน 3 ครั้ง รางวัลละ 5,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 5 ครั้ง รางวัลละ 100,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวน 10 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลที่ 5 จำนวน 20 ครั้ง รางวัลละ 1,500 บาท
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 400 บาท
รางวัลเลขท้าย 5 ตัว จำนวน 2 ครั้ง รางวัลละ 300 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว จำนวน 4 ครั้ง รางวัลละ 150 บาท

 

ทิ้งท้าย รูปแบบ และ ราคาสลากออมสิน

การซื้อสลากออมสิน เป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าคุ้มค่ามาก ๆ เพราะนอกจากที่ท่านจะได้รับดอกเบี้ยแล้ว ท่านยังสามารถลุ้นรางวัลได้อีกด้วย แต่สลากออมสินนั้นมีหลายรูปแบบ สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับก็ต่างกันออกไปด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดทั้งหมดได้จากบทความนี้ได้เลย แอดรวบรวมไว้ทั้งหมดแล้ว แล้วพบกันใหม่บทความหน้านะคะ สวัสดีค่ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง